Đồ tươi

anh31-ram (Copy)

Ram cuốn
4.000 VNĐ/1 cây
Mời bạn vào xem

anh31-ram (Copy)

Chả phù trúc
85.000 VNĐ/đòn 480gr
Mời bạn vào xem

anh31-ram (Copy)

Tempeh
45.000 VNĐ/200 gr
Mời bạn vào xem

anh31-ram (Copy)

Khoai viên
2.000 VNĐ/1 viên
Mời bạn vào xem

anh31-ram (Copy)

Khuôn đậu thực dưỡng
10.000 VNĐ/ 1 khuôn
Mời bạn vào xem

Chat với Bảo An
1
Close chat