Bún, mì, nui lứt

anh34-bun-gao-lut (Copy)

Bún gạo lứt
30.000 VNĐ/500 gr
Mời bạn vào xem

anh34-my-lut (Copy)

Bún lứt dài
30.000đ/500gr
Mời bạn vào xem

anh6-my-lut (2) (Copy)

Mỳ lứt
30.000 VNĐ/500 gr
Mời bạn vào xem

anh68-nui-chum-ngay (Copy)

Nui lứt chùm ngây
45.000 VNĐ/500 gr
Mời bạn vào xem

anh75-my-tra (Copy)

Mỳ trà
40.000 VNĐ/500 gr
Mời bạn vào xem

anh69-nui-yen-mach (Copy)

Nui yến mạch
40.000đ/500gr
Mời bạn vào xem

anh70-nui-gao-lut (Copy)

Nui gạo lứt
40.000 VNĐ/500 gr
Mời bạn vào xem

Chat với Bảo An
1
Close chat