Tại nhà Bảo An


Rau củ theo mùa

Thực phẩm đúng mùa, con người thuận theo tự nhiêu, gắm kết hài hòa với nhau

Thực phẩm thiên nhiên

Tuần theo quy luật của vũ trụ, thực phẩm không hóa chất, không biến đổi GEN

Nguyên tắc ăn toàn phần

Là nguyên tắc sửa dụng thực phẩm chưa qua chế biến hoặc ít công đoan chế biến nhất

Không dùng gia vị công nghiệp

Vị ngon ngọt đến từ bên trong thực phẩm, và đến từ tấm lòng của người chế biến món ăn

Chat với Bảo An
1
Close chat