Mè – Đậu

anh51-dau-xanh (Copy)

Đậu xanh
60.000 VNĐ/1kg
Mời bạn vào xem

anh64-dau-phong-chua-rang (Copy)

Đậu phộng chưa rang
30.000đ/500gr
Mời bạn vào xem

anh65-dau-nanh (Copy)

Đậu nành
30.000 VNĐ/500 gr
Mời bạn vào xem

anh29-dau-do (1) (Copy)

Đậu đỏ
60.000 VNĐ/1kg
Mời bạn vào xem

anh38-dau-ga (Copy)

Đậu gà
70.000đ/500gr
Mời bạn vào xem

xich-tiue-dau

Mè đen chín
15.000đ/100gr
Mời bạn vào xem

anh52-dau-den (Copy)

Đậu đen
70.000 VNĐ/1kg
Mời bạn vào xem

xich-tiue-dau

Xích tiểu đậu
50.000 VNĐ/500gr

Mời bạn vào xem

anh71-hat-ke (Copy)

Hạt kê
50.000 VNĐ/500gr
Mời bạn vào xem

me-den

Mè đen sống
80.000 VNĐ/500gr
Mời bạn vào xem